@import url(http://fonts.googleapis.com/earlyaccess/alefhebrew.css);

אנו מעמידים לרשותכם מבחר מסלולי טיול וסיור המשלבים נקודות נבחרות 

באזור כגון מוזיאון המים וביטחון הנגב (בתיאום מראש), מאגר המים, מצפור אסף סיבוני, המצפה ע"ש אל"מ מרעי, החץ השחור, גבעת המרדפים, בית 

שביתת הנשק, סיור לאורך קווי המים בנגב, גבעת הבוקר ועוד.
ניתן לקבל סיור מודרך בתיאום מראש.

 

 

סביבה

צימרים ואטרקציות

בדרום הארץ