@import url(http://fonts.googleapis.com/earlyaccess/alefhebrew.css);

מקום מצויין ליציאה ממנו לטיולי אופניים
הנה לפניכם מספר רעיונות למסלולים:
בארי, המסלול הארוך - 30 ק"מ
והקצר באורך של 21 ק"מ, דורות רוחמה ניר-עם 35 ק"מ, ברור חייל דורות רוחמה 45 
ק"מ,  ניר- עם גברעם 40 ק"מ, ניר-עם נתיב העשרה ארז אור-הנר 40 ק"מ. המסלולים  
בתנאי שטח נוחים ויפהפיים.

מסלולי אופניים

צימרים ואטרקציות

בדרום הארץ